Groepswonen 071: sociaal en duurzaam wonen

Ik ben een groot fan van groepswonen. Ik bedoel hiermee een woonomgeving waar ieder een zelfstandige woning heeft (koop en huur), maar waar tevens gemeenschappelijke ruimtes zijn voor ontmoeting en waar zaken als wasmachines, klusgereedschap, bergruimte en auto’s gedeeld worden. Er kan veel of weinig gedeeld worden, want elke vorm van gemeenschappelijkheid draagt bij aan twee belangrijke maatschappelijke waarden: ontmoeting en verbinding.

Andere voordelen die gerealiseerd kunnen worden zijn:

 • duurzamer dan regulier wonen (o.a. door delen spullen)
 • goedkoper dan regulier wonen doordat woningen kleiner kunnen zijn, vanwege de gemeenschappelijke voorzieningen en het gezamenlijk gebruik van spullen
 • bevordert doorstroom naar passende woning; het kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor mensen die kleiner willen wonen of alleen komen te staan, bijv. na scheiding, overlijden, kinderen uit huis.
 • verminderde verkeers- en parkeerdruk door delen auto’s
 • minder beroep op (betaalde) zorg, WMO e.d. door burenhulp en vermindering eenzaamheid.
Ik vind het jammer dat deze vorm van wonen nog steeds een uitzondering is in Nederland. Er zijn wel initiatieven en gerealiseerde projecten, maar nog niet veel, mede omdat het opzetten van een gemeenschappelijk woonproject niet eenvoudig is en het tijd kost om woningbouwcorporatie, gemeente, financiers e.d. bereid te vinden grond/ menskracht/ financiering te verschaffen. Een landelijke organisatie als de ‘Knarrenhof’ timmert aan de weg en in Den Haag is het groepswonen zelfs op gemeentelijk niveau omarmd met het inrichten van een ‘Centrum voor groepswonen’.

Helaas lijkt er politiek in Leiden nog weinig interesse voor te zijn, en speelt het geen rol in het woningbeleid. Er is geen coördinatie, bijv. een mogelijkheid je ergens centraal aan te melden voor deze vorm met als gevolg dat iedere groep het wiel moet uitvinden en apart moet lobbyen om iets voor elkaar te krijgen. Natuurlijk wil niet iedereen op deze manier wonen, en dat is ook niet de discussie , wel dat er meer kansen moeten komen om met gedeelde voorzieningen te wonen voor wie dat wil. En dat terwijl de behoefte is zeker is, gezien het feit dat er –voor zover ik weet- momenteel drie groepen actief zijn in Leiden met een drukbezochte avond van één van de drie in december 2018. Juist door de enorme woningopgave die er ligt en de vele voordelen die groepswonen biedt, vind ik het onbegrijpelijk dat niet voor een flink deel van de nieuw te bouwen woningen op deze vorm wordt ingezet of aan initiatieven in ieder geval niet ruim baan wordt gegeven.

Eigen woonproject

Ik ben initiatiefnemer van één van de actieve Leidse groepen, onder de vlag van Groepswonen071. Ik heb inspiratie opgedaan bij verschillende bestaande initiatieven en bij overkoepelende organisaties /websites. De belangrijkste aanzet om daadwerkelijk zelf een project te starten was een workshop die ik deed bij IEWAN, een woonproject in Lent (bij Nijmegen), gegeven door Bureau Viertel, opgezet door twee initiatiefneemsters van dit project. Ik kreeg overzicht in de aspecten die bij zo’n project komen kijken en er werden veel praktische tips gegeven. Een aanrader! Na het plaatsen van een oproep is er een kerngroep ontstaan die aan de slag is gegaan. In de workshop werd geadviseerd het denkwerk met een kleine groep te doen, zoals het vaststellen van de visie (wat vinden we belangrijk om te realiseren in het project, welke mate van gemeenschappelijkheid, koop, huur e.d.). In deze fase bevindt het project zich nu. Niet iedereen die belangstelling toonde, wil zelf in het project gaan wonen. Deze groep vindt het echter belangrijk dit soort projecten te steunen en zij zijn betrokken door te ondersteunen op deelvragen, waar die persoon expertise in / ervaring mee heeft. Ondertussen houden we natuurlijk ogen en oren open voor méér leden, mogelijke locaties, subsidies, financieringsmogelijkheden e.d.

Visie Groepswoonproject071

Het project streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit, met een combinatie van koop en (sociale) huur voor alle leeftijden en verschillende typen huishoudens. Drie belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

 1. Sociaal en gemeenschappelijk met behoud van privacy
 2. Naar buiten gericht, met een gemeenschappelijke ruimte als multifunctioneel centrum waarin activiteiten plaatsvinden die ook voor wijkbewoners / andere geïnteresseerden toegankelijk zijn.
 3. Duurzaam, bij bovenstaande uitgangspunten passende kwaliteit: ecologisch, sociaal gezond en betaalbaar.

Locatie en mensen gezocht!!

 • Wie weet er een goede locatie om ons project te realiseren?
 • Wie wil ons helpen met het opzetten van een website?
 • Wie heeft interesse om zo te wonen?
 • Wie heeft expertise / ervaring die je vrijwillig wilt delen? Vooral kennis over duurzaamheid’ / groen / ecologie / subsidies is welkom, alsmede mensen met contacten in politiek, woningbouwcorporaties en/of financiers.

Reacties / aanmeldingen naar: groepswonen071(at)outlook.com

IMG_20170616_201804588
Sluit Menu